واژه Biometric از واژه یونانی Bio و  Metric برگرفته شده که به معنای حیات و اندازه گیری هستند. فاکتورهای بیومتریک برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی یا رفتاری انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از روش های بیومتریک برای حفظ و ارتقای امنیت در خانه هوشمند ، روشی است که در چندسال اخیر در دسترس همه قرار گرفته و دقت بالای آنها باعث شده تا به روش های قدیمی تر مانند استفاده از سیستم های قدیمی تر ترجیح داده شوند.

بر اساس نوع طراحی و نیاز مصرف کنندگان، استفاده از فاکتورهای بیومتریک می‌تواند در بخش شناسایی یا احراز هویت در سیستم های هوشمند استفاده شوندکه خود این بخش ها در بخشهای جزئی تری  مانند شناسایی الگوی رگ ها، اثرانگشت، هندسه فضایی اعضای بدن مانند دست ها، DNA، تشخیص صدا، تشخیص عنبیه چشم، تشخیص امضا و تشخیص چهره تقسیم بندی می‌شوند. در این مقاله می خواهیم شما را با تعدادی از این سنسورهای بیومتریک و کاربردشان آشنا کنیم.

سنسور بیومتریک از نظر فنی دقیقا چیست و در خانه هوشمند چه کاربردی دارد؟

سنسور بیومتریک در واقع یک مبدل است که یک رفتار انسانی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. در حالت کلی سنسورهای اثر انگشت، تشخیص عنبیه و صدا کاربرد عمومی تری در زندگی ما دارند و سایر سنسورهای بیومتریک برای مواردی که جنبه امنیتی مهمتری دارند استفاده می‌شوند. به طور کلی این سنسورها با تشخیص و اندازه گیری نور، دما، سرعت ، ظرفیت الکتریکی یا سایر اشکال انرژی عمل تشخیص را انجام می‌دهند و استفاده از آن ها در سیستم های امنیتی می‌تواند به صورت ترکیبی چندنوع از سنسورها در کنار هم یا به کمک سایر تکنولوژی ها مانند دوربین  باشد. در واقع می‎‌توان گفت استفاده از فاکتورهای بیومتریک در آینده حوزه امنیت نقشی پررنگ خواهد داشت.

ما یک خانواده 4 نفره هستیم و می خواهیم خانه مان را هوشمند کنیم به چه تجهیزات هوشمندی نیاز داریم ؟

سیستم بیومتریک در خانه هوشمند

سیستم بیومتریک در خانه هوشمند

سنسورهای تشخیص اثر انگشت در تجهیزات خانه هوشمند مانند قفل هوشمند

تشخیص اثر انگشت، شامل ثبت جزئیات نوک انگشتان مانند قوس ها و الگوها، لبه ها، حفره ها و حلقه ها است که تطابق آنها با نگاره های ثبت شده می‌تواند به 3 روش Correlation، Ridge یا Minutiae انجام شود.

1- در روش Minutiae در ثبت اولیه، سنسور، یک‌سری از نقاط را مشخص کرده و در دفعات بعدی تطابق نقاط از پیش ثبت شده با نگاره جدید به کمک در روش هایی که لنزهای  CMOS یاCCD صورت می‌گیرد،سنجیده می‌شود.

2- در روش Correlation تطابق 2 اثر انگشت از پیش ثبت شده و جدید از طریق تطابق پیکسل های تصاویر آن دو نگاره بررسی می‌شود.

3- در روش Ridge که بین روش های موجود، روشی جدیدتر است، لبه های تصویر انگشت ها ثبت و با هم مطابقت داده می‌شوند که این کار نیازمند سنسورهایی با توان تصویربرداری با کیفیت بالاست.

البته به جز روش های ذکرشده، متدهای دیگری مانند بررسی گرمایی ، استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک یا اکوگرافی به وسیله سنسورهای فراصوت نیز وجود دارد که کاربرد محدودتری دارند.

من یک فرد سالمند هستم، چگونه تجهیزات خانه هوشمند می تواند به من کمک کند ؟

سیستم تشخیص هویت برای افزایش امنیت در خانه هوشمند

سیستم تشخیص هویت برای افزایش امنیت در خانه هوشمند

سیستم تشخیص چهره در تجهیزات خانه هوشمند

فناوری تشخیص چهره یکی از روشهای امنیتی است که بر اساس تحلیل الگوهای بدست آمده از یک تصویر دیجیتال ثبت شده از فرد و مقایسه آن با تصویر الگو، عمل می‌کند.

در فناوری تشخیص چهره به طور معمول 80 نقطه بر روی صورت شخص توسط سنسور مشخص می‌شود و با هر بار درخواست ورود آن نقاط با تصویر از پیش ثبت شده مطابقت داده می‌شوند. این نقاط میتوانند به اتصال به هم الگوهای آناتومیک صورت شخص که به طور معمول ثابت است را نظیر شکل بینی یا گونه بازسازی کنند و در صورت مطابقت اجازه ورود یا انجام عمل را صادر کنند.

با زندگی در یک خانه هوشمند این 3 حس خوب را در زندگی روزمره تجربه کنید

فناوری تشخیص صدا در تجهیزات خانه هوشمند

تکنولوژی تشخیص صدا بر مبنای تطابق الگوهای گفتار و ترکیب آن با فاکتورهای فیزیولوژیکی است که از تحلیل امواج صوتی یک شخص می‌توان استخراج کرد. بیشتر این جزئیات از طریق بررسی تن صدای خروجی از بینی، تحلیل فرکانسی، انحناهای صدا در هنگام ادای واژگان و افول صدا در انتهای جملات می‌آید و به همین دلیل است که برای استفاده از سنسور تشخیص صدا باید معمولا یک جمله ثابت را ادا کرد تا تحلیل بر روی جملات و تطابق الگوها ساده تر انجام شوند.